Znaczenie testamentu ustnego – doradzamy

Znaczenie testamentu ustnego – doradzamy

Znaczenie testamentu ustnego – doradzamy

Kiedy może być sporządzony?

Oprócz własnoręcznie sporządzonego testamentu, obowiązuje także testament ustny. Nie jest to zwykła sytuacja. Wydarzenie to wiąże się z wieloma trudnościami i szeregiem przepisów, o których przecież trudno pamiętać w tragicznej sytuacji. Jednak warto pamiętać o najważniejszych aspektach. Testament ustny może zostać sporządzony przez spadkodawcę w szczególnych sytuacjach. Okoliczności, w których można taki testament zatwierdzić to na przykład obawa rychłej śmierci spadkodawcy. Kiedy mówimy o takiej sytuacji?

Stwierdzenie, że jest możliwość zgonu może być potwierdzone wiedzą lekarską. Ale także rozpatrzone może być subiektywnie, przez samego chorego. Stan zdrowia nagle pogorszył się lub pojawiły się nowe rokowania wskazujące na obawę rychłej śmierci. To sytuację, w których mówimy o rychłej obawie śmierci. Sąd Najwyższy jednak nie uzna testamentu ustnego w warunkach zamiaru samobójstwa. Istnieją jeszcze inne okoliczności, które uniemożliwiają, utrudniają spisanie testamentu. Wówczas, gdy wystąpiła sytuacja zagrażająca życiu, a nie było możliwości spisania testamentu, spadkodawca może ustnie przekazać treść testamentu, Takimi wydarzeniami może być na przykład wypadek samochodowy, nieszczęśliwe zdarzenie w pracy lub w innym miejscu.

Świadkowie

Najważniejszym punktem sporządzenia testamentu ustnego jest obecność co najmniej trzech świadków. Pamiętając przy tym, że świadkiem nie może być osoba niepełnoletnia, ubezwłasnowolniona, niewidoma, głucha, niema, skazana prawomocnym wyrokiem sądu, a także osoba, która nie może czytać i pisać. Dla świadka, nie mogą także być przewidziane jakiekolwiek korzyści w testamencie. Małżonek, krewni, to osoby, które także są wykluczone z możliwości świadkowania.

Spisanie testamentu

Testament ustny powinien być spisany przez jednego ze świadków lub osobę trzecią. Pismo powinno zawierać datę złożenia oświadczenia i datę jego spisania. Powinno być podpisane przez spadkodawcę i minimum dwóch świadków. Inną opcją jest ustalenie treści testamentu przez sąd, na podstawie przekazanych zeznań świadków.

Stwierdzenie testamentu ustnego to trudna forma. Wiele przepisów, wiele interpelacji. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy rozwikłaniu sprawy związanej z testamentem ustnym, pomożemy Ci rozwikłać te trudności.

Kontakt z Radcą

Rozdzielność majątkowa. Co się za tym kryje?

Rozdzielność majątkowa. Co się za tym kryje?

Dobrze mieć wspólne pasje, spędzać razem czas, ale niczym złym nie jest spędzanie wolnych chwil także osobno. W małżeństwie potrzeba także czasu tylko dla siebie. Oddechu, który pozwoli na to, aby zatęsknić. Jeżeli ktoś lubi chodzić po górach, a ktoś inny leżeć na plaży, jest to jak najbardziej naturalne. Nie trzeba robić razem wszystkich czynności. Ważna jest równowaga. To, aby nie przesadzić w żadną stronę. Również ma się to do sfery finansowej. Ważne jest, aby każdy w związku mógł operować indywidualnie pieniędzmi. Ileż mniej wówczas byłoby kłótni, sporów. Nikt nikomu nie wypomina, nie zabiera zaskórniaków.

Rozdzielność majątkowa to sposób na indywidualne finanse

Każdy z małżonków ma wówczas swój osobisty majątek. Takie rozwiązanie można wprowadzić intercyzą lub orzeczeniem sądu. Wspólność majątkowa po zawarciu małżeństwa jest naturalna. Decydując się na rozdzielność należy wybrać sposób na podział finansów. Rozdzielność majątkowa zapewnia, że każdy z małżonków ma swoje pieniądze i dzięki temu może nimi samodzielnie zarządzać. Pamiętając przy tym, iż sam także odpowiada za swoje długi.

Intercyza

To nie sposób tylko dla skłóconych małżeństw. To umowa, którą zawierają między sobą małżonkowie dobrowolnie w pełnym porozumieniu. Aby dokonać podziału majątku intercyzą, małżeństwo musi udać się do notariusza. Tam spisuje podział majątku. Nie wstydźmy się pomyśleć o rozdzielności majątkowej. Podpisanie intercyzy nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie, w wielu życiowych sytuacjach jest to bardzo mądre i odpowiedzialne zachowanie. Dobre i zgodne małżeństwa także mają do niej prawo.

Orzeczenie sądu

Jednak są takie sytuacje, gdy małżonkowie nie potrafią się porozumieć. Wówczas rozdzielność majątkową można wprowadzić przymusowo, na podstawie orzeczenia sądu. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy rozwód nie jest jeszcze zakończony, a już chce się mieć pewność w sprawach finansowych. Ubezwłasnowolnienie, upadłość, separacja, to kolejne sytuacje, w których sąd może orzec rozdzielność majątkową.

Kontakt z Radcą