„Dziecko aptekarza, lekarza…” – „Wrongful Conception”

Aptekarz sprzedał klientce niewłaściwy, inny niż przepisany środek antykoncepcyjny o nazwie podobnej do środka z recepty (pomylił środek antykoncepcyjny z lekarstwem na żołądek).

Klienta aptekarza zaszła w ciążę, urodziła zdrowe dziecko wskutek zawinienia aptekarza, czy przysługują jej roszczenia o pokrycie kosztów utrzymania dziecka – alimenty od aptekarza?

Czy dziecko, które „zawdzięcza” swoje istnienie błędowi aptekarza można uznać dla celów odszkodowawczych za szkodę majątkową ?

Czy urodzenie niechcianego dziecka może być traktowane jako szkoda?

Wskazówka jest zawarta w tezie orzeczenia SN:

„Podmiot odpowiedzialny za bezprawne uniemożliwienie dokonania zabiegu przerwania ciąży, będącej następstwem gwałtu, którego sprawca nie został wykryty, ponosi koszty utrzymania dziecka w takim zakresie, w jakim matka dziecka sprawująca osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie nie jest w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb dziecka.”

uchwała z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 8/06
Orzeczenie dotyczy kwestii roszczeń zgwałconej kobiety, zmuszonej do urodzenia niechcianego dziecka na skutek uniemożliwienia jej dokonania aborcji.

Kontakt z Radcą