Konferencja naukowa „Nowy model procesu karnego”

Polecamy konferencję naukową „Nowy model procesu karnego” współorganizowaną przez naszego członka zespołu merytorycznego, prawnika, doktoranta nauk prawnych MARIUSZA LUTKOWSKIEGO, która odbędzie się 16 maja 2014 r. w Warszawie przy ulicy Chodakowskiej 19/31.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program Konferencji Naukowej zostanie podany w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Konferencja ma na celu wymianę poglądów dotyczących zmian dokonanych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) w zakresie modelu postępowania karnego. Nowelizacja ta stanowi kompleksową regulację, której celem jest zwiększenie sprawności i efektywności procedury karnej. Przedmiot rozważań konferencyjnych określają najważniejsze zagadnienia związane z przemodelowaniem procesu i ich ocena.

Należą do nich :

1. Charakterystyka modelu procesu karnego na tle poprzednich ustaw karnoprocesowych;
2. Pełna kontradyktoryjność oraz przepisy służące zwiększeniu sprawności postępowania sądowego; 3. Modyfikacje modelu postępowania przygotowawczego;
4. Rozszerzenie konsensualizmu procesowego i zmiany w postępowamiu mediacyjnym;
5. Nowe reguły dotyczące składów orzekających;
6. Wzmocnienie procesowej ochrony pokrzywdzonego;
7. Rozszerzenie zakresu obrony;
8. Zmiany w zakresie postępowania dowodowego; 9. Nowe przepisy dotyczące środków przymusu;
10. Postępowanie odwoławcze i nazdwyczajne środki zaskarżania po zmianach procedury.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z Radcą