„Powód nie musi wskazywać, że pogorszył się jego odbiór społeczny, wystarczy, że doznał dyskomfortu psychicznego…”

„Powód nie musi wskazywać, że pogorszył się jego odbiór społeczny, wystarczy, że doznał dyskomfortu psychicznego…”

Zgodnie z art. 448 kodeksu cywilnego (kc) sąd może zasądzić m.in. odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego.
Dobra te przykładowo zostały skatalogowane w art. 23 kc.

Sąd Najwyższy w – można powiedzieć – przełomowym wyroku z dnia 6 lutego 2014r. sygn. akt I CSK 203/13 zasądził od trzech dziennikarzy WPROST kwotę 10.800 zł zadośćuczynienia i kosztów postępowania na rzecz wysoko postawionego menedżera, jakim w dniu dopuszczenia się czynu był prezes PZU C.Stypułowski. Dziennikarze Ci publikując swoje artykuły posłużyli się określeniem wobec powoda „FACET OD MOKREJ ROBOTY”, co w ocenie powoda mogło sugerować, iż ten miał do czynienia ze światkiem przestępczym. Ponadto artykuły sugerowały w swej treści, iż wymieniony miał dążyć do pogorszenia sytuacji ekonomicznej zarządzanej spółki faworyzując i działając na rzecz jednego z akcjonariuszy – spółki Eureko. Sąd Najwyższy uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego (który oddalił powództwo wobec redaktora i dwóch dziennikarzy w uznaniu, że reputacja powoda nie ucierpiała) przesądził, że powód nie musi wykazywać, że pogorszył się jego odbiór społeczny, a dla ostania się roszczenia wystarczy, że doznał dyskomfortu psychicznego z powodu opublikowanych artykułów prasowych. Sąd zaznaczył, że artykuły te naruszyły dobro w sferze jego uczuć, a treść artykułów stanowiła przejaw deliktu prasowego.

Należy dodać, iż do tej pory co do zasady sądy w podobnych sprawach zasądzały zadośćuczynienie od wydawcy, dziennikarze natomiast unikali odpowiedzialności cywilnoprawnej. Wspomnieć również trzeba, że znani menedżerowie podobnie jak politycy winni znosić krytykę w większym zakresie niż osoby nie pełniący funkcji publicznej bądź nierozpoznawani w życiu publicznym.

Czyżby powyższy wyrok wróżył zmianę praktyki orzeczniczej w tym względzie?

Kontakt z Radcą