Znaczenie testamentu ustnego – doradzamy

Kiedy może być sporządzony?

Oprócz własnoręcznie sporządzonego testamentu, obowiązuje także testament ustny. Nie jest to zwykła sytuacja. Wydarzenie to wiąże się z wieloma trudnościami i szeregiem przepisów, o których przecież trudno pamiętać w tragicznej sytuacji. Jednak warto pamiętać o najważniejszych aspektach. Testament ustny może zostać sporządzony przez spadkodawcę w szczególnych sytuacjach. Okoliczności, w których można taki testament zatwierdzić to na przykład obawa rychłej śmierci spadkodawcy. Kiedy mówimy o takiej sytuacji?

Stwierdzenie, że jest możliwość zgonu może być potwierdzone wiedzą lekarską. Ale także rozpatrzone może być subiektywnie, przez samego chorego. Stan zdrowia nagle pogorszył się lub pojawiły się nowe rokowania wskazujące na obawę rychłej śmierci. To sytuację, w których mówimy o rychłej obawie śmierci. Sąd Najwyższy jednak nie uzna testamentu ustnego w warunkach zamiaru samobójstwa. Istnieją jeszcze inne okoliczności, które uniemożliwiają, utrudniają spisanie testamentu. Wówczas, gdy wystąpiła sytuacja zagrażająca życiu, a nie było możliwości spisania testamentu, spadkodawca może ustnie przekazać treść testamentu, Takimi wydarzeniami może być na przykład wypadek samochodowy, nieszczęśliwe zdarzenie w pracy lub w innym miejscu.

Świadkowie

Najważniejszym punktem sporządzenia testamentu ustnego jest obecność co najmniej trzech świadków. Pamiętając przy tym, że świadkiem nie może być osoba niepełnoletnia, ubezwłasnowolniona, niewidoma, głucha, niema, skazana prawomocnym wyrokiem sądu, a także osoba, która nie może czytać i pisać. Dla świadka, nie mogą także być przewidziane jakiekolwiek korzyści w testamencie. Małżonek, krewni, to osoby, które także są wykluczone z możliwości świadkowania.

Spisanie testamentu

Testament ustny powinien być spisany przez jednego ze świadków lub osobę trzecią. Pismo powinno zawierać datę złożenia oświadczenia i datę jego spisania. Powinno być podpisane przez spadkodawcę i minimum dwóch świadków. Inną opcją jest ustalenie treści testamentu przez sąd, na podstawie przekazanych zeznań świadków.

Stwierdzenie testamentu ustnego to trudna forma. Wiele przepisów, wiele interpelacji. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy rozwikłaniu sprawy związanej z testamentem ustnym, pomożemy Ci rozwikłać te trudności.

Kontakt z Radcą