Rozwody, podział majątku, sprawy rodzinne

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego, rozwodów i podziału majątku

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa regulującego stosunki rodzinne oraz w zakresie szeroko pojętych praw i obowiązków w zakresie opieki i kurateli.

W ramach tej pomocy Kancelaria świadczy pomoc w szczególności w zakresie:

spraw o rozwód i separację,

spraw o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,

spraw o unieważnienie małżeństwa,

spraw majątkowych między małżonkami (np. sądowe zniesienie wspólności, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym i inne),

spraw ze stosunku między rodzicami a dziećmi (np. alimenty, rozstrzygnięcie o sprawach rodziny, ustalenie kontaktów), władzy rodzicielskiej,

spraw o pochodzenie dziecka (np. sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, etc.).

Skontaktuj się z nami, telefonicznie lub mailowo, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc.

Kontakt z Radcą