Prawo zamówień publicznych

Profesjonalna obsługa z zakresu prawa zamówień publicznych

W ramach naszych usług świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Pomagamy zarówno wykonawcom jak i instytucjom zamawiającym przy podejmowaniu czynności w ramach przygotowania danego zamówienia publicznego. świadczymy pomoc prawną w toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych, sporządzamy uzasadnienia prawne czynności podejmowanych w postępowaniu, sporządzamy projekty pism, wyjaśnień i oświadczeń formułowanych w postępowaniu, w szczególności wyjaśnień czy uzupełnienia ofert przetargowych. Ponadto przygotowujemy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w Warszawie oraz reprezentujemy klientów przed KIO, a także przed sądem okręgowym w rezultacie wniesienia skargi od rozstrzygnięcia Izby.

Prowadzimy również szkolenia dla wykonawców w zakresie właściwego przygotowania oferty przetargowej, jak i zwracamy uwagę na problemy, jakie napotkać można uczestnicząc w przetargach – nie tylko zresztą publicznych. W trakcie szkoleń omawiane są nowo- wprowadzone lub planowane zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy szczególną uwagę klientów na aktualne orzecznictwo w tej dziedzinie prawa oraz pomagamy rozwiązywać konkretne problemy zaistniałe w praktyce.

Kontakt z Radcą