Prawo celne i dewizowe

Obsługa z zakresu prawa celnego i dewizowego

Reprezentujemy klientów w sprawach celnych, a także dbamy o prawidłowość rozliczenia należnych obciążeń, w szczególności cła. Doradzamy w sprawach dotyczących zwrotu podatku VAT oraz należności celnych. W imieniu klientów występujemy do organów celem uzyskania urzędowych wykładni przepisów oraz wiążących informacji taryfowych. Pomagamy uzyskać zezwolenia na prowadzenie gier losowych i zakładów wzajemnych. Pomagamy także w kwestiach związanych z obrotem wartościami dewizowymi oraz uzyskiwaniem zezwoleń dewizowych.

Kontakt z Radcą